Sebut harga ini terbuka kepada Kontraktor Bumiputera Tempatan yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) masih sah tempohnya dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

TAJUK SEBUT HARGA RUJUKAN SEBUT HARGA KOD BIDANG / PENDAFTARAN TARIKH / MASA TUTUP SEBUT HARGA
SEBUTHARGA KERJA
NAIKTARAF SISTEM
KEBUK WASAP DI
MAKMAL
AGROTEKNOLOGI &
BIO-INDUSTRI DAN
JABATAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL DI
POLITEKNIK NILAI
PNS(S)/400-7/2/2024-9

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), KONTRAKTOR GRED G3, KATEGORI ME,
MEKANIKAL & ELEKTRIKAL, PENGUKHUSUSAN
M05

Tarikh Tutup:
17.04.2024 (Rabu)


Masa :
Sebelum Jam 12.00 Tengahari


Lawatan Tapak :
03.04.2024 (Selasa)


Tempat :
BILIK MESYUARAT RAFLESIA ARAS 2,
BANGUNAN PENTADBIRAN, POLITEKNIK
NILAI, NEGERI SEMBILAN


Masa : 10.00 Pagi


Tempat Serahan :
Aras 2, Bangunan Pentadbiran,
Politeknik Nilai, Negeri Sembilan

 

  1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini boleh memuat turun dokumen sebut harga di laman sesawang myGPIS atau laman sesawang Politeknik Nilai pns.mypolycc.edu.my bermula pada 27 Mac 2024 (Rabu)

  2. Penyebut harga wajib menghadiri sesi lawatan tapak seperti yang dinyatakan di atas.

  3. Dokumen sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam dua (2) sampul surat berlakri yang berasingan bagi teknikal dan kewangan. Nombor sebut harga beserta tajuk sebutharga hendaklah ditulis di bahagian kiri sampul surat.

  4. Semasa sesi lawatan tapak, pihak syarikat dikehendaki membawa Cop Syarikat dan sijil-sijil perakuan kontraktor bagi tujuan pengesahan.

  5. Syarikat tidak DIBENARKAN menghantar wakil bagi sesi taklimat diadakan.

  6. Semasa lawatan di buat, penyebutharga perlu mengamalkan penjarakan sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian “face mask” adalah perlu diteruskan.

  7. Semua keterangan mengenai sebut harga ini atau butir-butir lengkap mengenai syarat-syara dan penentuan perkhidmatan perlu dikemukakan bersama-sama dokumen ini.

  8. Sebut harga yang lewat dihantar tidak akan diterima/dilayan. Pejabat ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan yang timbul secara langsung atau tidak langsung.

  9. Sebarang pertanyaan atau penjelasan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai berikut :

 i. 

Ir. Noraini binti Suliman

06-7980418

: Jurutera

ii.

Noraizaq bin Nordin

06-7980440

: Penolong Jurutera

iii.

Mohamad Zaidi bin Zahari

06-7980440

: Penolong Jurutera