JABATAN PERDAGANGAN
             

DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM(DIB) / DIPLOMA KEWANGAN ISLAM(DIF)

   DIPLOMA PENGURUSAN LOGISTIK DAN RANTAIAN BEKALAN(DLS)   DIPLOMA PENGURUSAN PERUNCITAN(DRM)   DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERNIAGAAN 
     
             
     
             
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL   JABATAN AGROTEKNOLOGI DAN BIO-INDUSTRI
             
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL    DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK   DIPLOMA HORTIKULTUR LANDSKAP / DIPLOMA TEKNOLOGI HORTIKULTUR LANDSKAP   DIPLOMA BIOTEKNOLOGI