Sebut harga ini terbuka kepada Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Pendaftaran Kementerian Kewangan (KKM) yang masih sah tempohnya dibenarkan membuat tawaran bagi sebut harga berikut:

 

TAJUK SEBUT HARGA

RUJUKAN SEBUT HARGA

KOD BIDANG / PENDAFTARAN

TARIKH / MASA TUTUP SEBUT HARGA

 

SEBUT HARGA BAGI MENYEWA DAN MENGURUSKAN GERAI MENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN DI KANTIN SRI TANJUNG POLITEKNIK NILAI, NEGERI SEMBILAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

PNS(S)/400-7/2/2024-2

 

040103 - MAKANAN BERMASAK ISLAM

 

Tarikh Tutup:

17 Januari 2024

 

Masa :

Sebelum jam 12.00 tengahari

 

 

Tempat Serahan :

 

Aras 2,

Bangunan Pentadbiran, Politeknik Nilai, Negeri Sembilan

 

  1. Dokumen sebut harga boleh diperolehi di laman sesawang pns.mypolycc.edu.my.
  2. Sebut harga yang lewat dihantar tidak akan diterima/dilayan. Pejabat ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan yang timbul secara langsung atau tidak langsung.
  3. Dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dan bertandatangan hendaklah dihantar menggunakan Sampul Surat berlakri dengan menulis;

 

 

SEBUT HARGA BAGI MENYEWA DAN MENGURUSKAN GERAI MENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN DI KANTIN SRI TANJUNG POLITEKNIK NILAI, NEGERI SEMBILAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

 

dan No.Rujukan Sebutharga PNS(S)/400-7/2/2024-2 disebelah kiri sampul ke alamat berikut;

 

Pengarah

Politeknik Nilai Negeri Sembilan

Kompleks Pendidikan Bandar Enstek

71760 Bandar Enstek, Nilai,

Negeri Sembilan Darul Khusus.

 

Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan hendaklah ditulis nombor sebut harga beserta tajuk sebut harga di bahagian kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Unit Pentadbiran Politeknik Nilai, Negeri Sembilan, Kompleks Pendidikan Bandar Ensteks, 71760 Bandar Enstek, Negeri Sembilan pada 17 Januari 2024 sebelum jam 12.00 tengahari. Tawaran yang lewat tidak akan diterima.

 

Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut:

Pn. Nofizah Rozlina Binti Mohammad Nor 06-7980 413  -  Pen. Pegawai Tadbir

                    Norhaslili Binti Mohammad 06-7980 478 -  Pembantu Tadbir P/O