KOMPLEKS PENDIDIKAN BANDAR ENSTEK

71760 BANDAR ENSTEK, NEGERI SEMBILAN

TEL:06-7980400 FAKS:06-7911269


KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Sebut harga ini terbuka kepada Kontraktor Bumiputera Tempatan yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta

Sijil Taraf Bumiputera (STB) masih sah tempohnya dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:


NO. SEBUTHARGA : PNS(S)/400-7/2-67

TAJUK SEBUTHARGA : SEBUT HARGA BAGI MENAIKTARAF MAKMAL AUTOMASI
KEPADA MAKMAL BERTEKNOLOGI TINGGI INTERNET OF THINGS (IoT) BAGI KEPERLUAN INDUSTRI KEHADAPAN IR 4.0

TARIKH TAWARAN : 23 SEPTEMBER 2022(JUMAAT)

TARIKH TUTUP : 30 SEPTEMBER 2022

 

MUAT TURUN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA : KLIK SINI


Syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai
berikut:

Ir. Noraini binti Suliman(Jurutera)
Noraizaq bin Nordin(Penolong Jurutera)

Mohd Hasif bin Othman(Penolong Jurutera)

: 06-7980418
: 06-7980400

: 06-7980440